Lingvistické vtípky V

Mám pro vás krásný citát z Umberta Eca, který ilustruje těžký život zapáleného jazykovědce: Bývaly doby, kdy se gramatikové bavili zmatenými otázkami, aby zapomněli, že svět je špatný. V těch dobách prý rétoři Gabundus a Terentius diskutovali čtrnáct dnů a čtrnáct...

Vliv řeči na vývoj člověka

Podle lingvistů existují tři složky jazyka: řeč (langage), jazyk (langue) a promluva (parole). Řeč je obecně lidská schopnost dorozumívat se pomocí jazyka; jazyk v užším smyslu je systém znaků a pravidel, kterým se mluvčí řídí při sdělování informací; promluva je...

Lingvistické vtípky IV

Další historka docenta Vavrouška z indoevropeistiky se týká nesnází jazykovědných badatelů. V roce 1956 byl v afghánském Surch Kótalu objeven monolit s několika řádky textu v baktričtině, vyhynulém íránském jazyce. Do jeho luštění se nezávisle na sobě pustili dva...

Lingvistické vtípky III

Tentokrát vás začnu seznamovat s docentem Vavrouškem a jeho hláškami. Doc. Vavroušek učí indoevropeistiku a je mezi studenty nesmírně oblíben, možná proto, že sám vypadá, jako by praindoevropštinu skutečně zažil. (Po stěhování národů už to nikdy nebylo ono.) Aha, vy...

Lingvistické vtípky II

Dnes pro vás mám jeden lidový. Baví se dva jazykovědci: „Strávil jsem dovolenou na Křivoklátě.“ Druhý se udiveně ptá: „Ale pane kolego, proč tak nepohodlně a co ten nešikovný přechodník?“ “Klátit” je vskutku zajímavý výraz pro pohlavní akt, nemyslíte?...

Lingvistické vtípky I

Všichni vědí, jaké vtipy si vyprávějí matfyzáci, co se říká o právnících a informaticích. Nicméně stále častěji po mně lidé chtějí vtipy lingvistické. Rozhodla jsem se tedy, že nějaké sesbírám a zde uveřejním. Spolu s komentářem, aby bylo všem jasné, proč se tomu...